Helse- og Idrettsklinikken

Manuellterapeut

Hva er manuellterapi?
Manuellterapi er en aktiv undersøkelses- og behandlingstilnærming for fysioterapeuter på universitetsnivå som gir manuellterapeuten spesielt stor kompetanse på lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager muskel-/ skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensial-diagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre sykdommer med samme symptomer.

I 2006 besluttet Helsedirektoratet å tildele manuellterapeuter rettigheter som primærkontakter for muskel- og skjelettapparatet. Dette var et initiativ for å gi befolkningen større valgfrihet ved behandling av muskel- og skjelettplager. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. En manuellterapeut kan altså sykmelde, rekvirere bildediagnostiske undersøkelser, aktuelle blodprøver og henvise pasienten direkte til spesialisthelsetjenesten ved behov, uten at pasienten må oppsøke fastlegen sin først.